Blog

JELENTKEZZ: Ügyviteli alkalmazott – oktatásszervező munkakörbe keres jelentkezőt a BME KJK Műszaki Továbbképző Központ

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Műszaki Továbbképző Központ

ügyviteli alkalmazott – oktatásszervező (2021/317)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Stoczek utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatási ügyekkel kapcsolatos, elsősorban oktatásszervezési feladatok ellátása; NEPTUN és MOODLE rendszerek használata; A Központ adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatok ellátása; Kapcsolattartás a Kancelláriával és a Dékáni Hivatallal; Az egyetemi és a kari szabályzatok követése és naprakész használata; A beérkező és a kimenő küldemények iktatása Poszeidon iktatási rendszerben; A Központhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése; A Központ tevékenységéhez kapcsolódó egyéb, a vezető által meghatározott állandó és eseti, a munkakör céljának megfelelő feladatok ellátása, illetve hallgatókkal, oktatókkal való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzatának vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Középiskola/gimnázium, legalább középfokú végzettség,
 •       Hasonló területen szerzett 1-3 év tapasztalat
 •       Erős felhasználói szintű MS Office ismeretek
 •       Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges, amelyben igazolni kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőoktatási intézményben vagy közigazgatási területen szerzett tapasztalat
 •       A BME iktatási (Poszeidon) rendszer ismerete
 •       A NEPTUN és MOODLE rendszer ismerete, gyakorlat a használatban
 •       Angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

 •       Önálló, gyors és precíz munkavégzés,
 •       Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 •       Kitartás, terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség,
 •       Proaktív, önálló kezdeményező hozzáállás,
 •       Nagyfokú rugalmasság,
 •       Felelősség tudat,
 •       Határozottság,
 •       Minőségi munkavégzésre való törekvés,
 •       Csapatban való munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz
 •       Motivációs levél
 •       Végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata
 •       Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bme.hu/allaspalyazatok
 •       www.mtk.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomj egy megosztást


en_USEnglish